She Cares Zorg Adres

  • Reigersbos 100, 1e etage - 1107ES Amsterdam

Bel ons

  • Meer weten over onze persoonlijke manier van werken? Bel 020-3345511

Luisteren en kijken

elke keer weer

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Het uitgangspunt van SHE CARES ZORG is dat de persoonlijke verzorging gericht is op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken, maar ook de was draaien en drogen of andere huishoudelijke hand- en spandiensten.

verpleeghulp

Persoonlijke verzorging – niet-medische gedeelte (bijvoorbeeld wassen en aankleden) en medische gedeelte (bijvoorbeeld het toedienen van medicatie en voeden door een sonde).

error: Content is protected !!